Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


WCFServiceProxy.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru WCFServiceProxy.cs

Sample WCF Service client proxy class.

using System;
using System.ServiceModel;
using TestClient.ServiceReference;

namespace TestClient
{
  /// <summary>
  /// Třída pro inizializaci WCFService služby
  /// </summary>
  internal class WCFServiceProxy
  {
    #region constants
    private const string cServiceName = "TestService.svc";
    #endregion
    
    #region member varible and default property initialization
    private Uri ServiceUri;
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Inizializace a předání adresy pro službu
    /// </summary>
    /// <param name="serviceBaseUri">Base adresa služby</param>
    public WCFServiceProxy(Uri serviceBaseUri, string ServiceName)
    {
      if (serviceBaseUri == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("serviceBaseUri");
      }

      this.ServiceUri = GetServiceUri(serviceBaseUri, ServiceName);
    }

    /// <summary>
    /// Inizializace a předání adresy pro službu
    /// </summary>
    /// <param name="serviceBaseUri">Base adresa služby</param>
    public WCFServiceProxy(Uri serviceBaseUri)
    {
      if (serviceBaseUri == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("serviceBaseUri");
      }

      this.ServiceUri = GetServiceUri(serviceBaseUri, cServiceName);
    }
    #endregion

    #region action methods
    internal string GetServiceInfo()
    {
      using (var service = this.Service)
      {
        return service.GetInfo();
      }
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    private TestServiceClient Service
    {
      get
      {
        if (this.ServiceUri == null)
        {
          throw new InvalidOperationException("ServiceBaseUri is not set");
        }

        var address = new System.ServiceModel.EndpointAddress(this.ServiceUri);
        var binding = new WSHttpBinding();

        return new TestServiceClient(binding, address);
      }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static Uri GetServiceUri(Uri serviceBaseUri, string serviceName)
    {
      if (serviceBaseUri == null)
      {
        return null;
      }

      string url = serviceBaseUri.ToString();

      if (!url.EndsWith("/", StringComparison.Ordinal))
      {
        url = url + "/";
      }

      return new Uri(url + serviceName, UriKind.Absolute);
    }
    #endregion
  }
}

namespace TestClient.ServiceReference
{
  #region TestServiceClient class
  internal partial class TestServiceClient : IDisposable
  {
    #region action methods
    public void Dispose()
    {
      try
      {
        if (this.State != CommunicationState.Faulted && this.State != CommunicationState.Closed)
        {
          this.Close();
        }
        else
        {
          this.Abort();
        }
      }
      catch (CommunicationException)
      {
        this.Abort();
      }
      catch (TimeoutException)
      {
        this.Abort();
      }
      catch (System.Exception)
      {
        this.Abort();
        throw;
      }
    }
    #endregion
  }
  #endregion
}