Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


UriHelper.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru UriHelper.cs

Uri helper class to get Uri from base and relative uri.

using System;

namespace IMP.Shared
{
  internal static class UriHelper
  {
    #region action methods
    public static Uri GetUri(Uri baseUri, Uri relativeOrAbsoluteUri)
    {
      if (baseUri == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("baseUri");
      }

      if (relativeOrAbsoluteUri == null)
      {
        return baseUri;
      }

      if (relativeOrAbsoluteUri.IsAbsoluteUri)
      {
        return relativeOrAbsoluteUri;
      }
      return GetUri(baseUri, relativeOrAbsoluteUri.OriginalString);
    }

    public static Uri GetUri(Uri baseUri, string path)
    {
      if (baseUri == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("baseUri");
      }

      if (string.IsNullOrEmpty(path))
      {
        return baseUri;
      }

      if (path.StartsWith("/", StringComparison.Ordinal) || path.StartsWith(@"\", StringComparison.Ordinal) || path.StartsWith("~", StringComparison.Ordinal))
      {
        int startIndex = 1;
        while (startIndex < path.Length)
        {
          if ((path[startIndex] != '/') && (path[startIndex] != '\\'))
          {
            break;
          }
          startIndex++;
        }
        path = path.Substring(startIndex);
      }

      if (!baseUri.AbsoluteUri.EndsWith("/", StringComparison.Ordinal))
      {
        baseUri = new Uri(baseUri.AbsoluteUri + "/");
      }
      return new Uri(baseUri, path);
    }

    public static Uri GetUri(string baseUri, string path)
    {
      if (baseUri == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("baseUri");
      }

      return GetUri(new Uri(baseUri), path);
    }
    #endregion
  }
}