Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


UpdateAssemblyFileVersion.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru UpdateAssemblyFileVersion.cs

MSBuild task to update File Version in the AssemblyInfo.cs file.

using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Build.Framework;
using Microsoft.Build.Utilities;
using IMP.Shared;

namespace IMP.CustomBuildTasks
{
  /// <summary>
  /// MSBuild task to update File Version in the AssemblyInfo.cs file.
  /// </summary>
  /// <example>
  /// <code><![CDATA[
  /// <Project>
  ///  <PropertyGroup>
  ///   <TasksPath Condition="'$(TasksPath)'==''">c:\BuildBinaries</TasksPath>
  ///  </PropertyGroup>
  ///  <UsingTask TaskName="IMP.CustomBuildTasks.UpdateAssemblyFileVersion" AssemblyFile="$(TasksPath)\VersionBuildTask.dll"/>
  ///  <Target Name="BeforeBuild">
  ///   <IMP.CustomBuildTasks.UpdateAssemblyFileVersion FileName="$(ProjectDir)\Properties\AssemblyInfo.cs" />
  ///  </Target>
  /// </Project>
  /// ]]></code>  
  /// </example>
  public class UpdateAssemblyFileVersion : Task
  {
    #region member varible and default property initialization
    private string m_FileName;
    private string m_Version;
    #endregion

    #region action methods
    public override bool Execute()
    {
      try
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(m_Version))
        {
          m_Version = Environment.GetEnvironmentVariable("MSBuild_Version");
          if (string.IsNullOrEmpty(m_Version))
          {
            m_Version = new Version(1, 0, 0, 0).GetCurrentBuildVersion().ToString();
            Environment.SetEnvironmentVariable("MSBuild_Version", m_Version);
            Log.LogMessage("Version set to {0}.", m_Version);
          }
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(m_FileName))
        {
          string projfile = this.BuildEngine.ProjectFileOfTaskNode;
          if (!string.IsNullOrEmpty(projfile))
          {
            //Get AssemblyInfo.cs file name from project file
            m_FileName = AssemblyInfoHelper.GetAssemblyInfoFileName(projfile);
          }
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(m_FileName) || !System.IO.File.Exists(m_FileName))
        {
          this.Log.LogError("The AssemblyInfo file not found.");
          return false;
        }

        Version version = AssemblyInfoHelper.UpdateFileVersion(m_FileName, System.Version.Parse(m_Version));
        if (version == null)
        {
          Log.LogError("Unable to replace assembly file version in file {0}.", m_FileName);
          return false;
        }

        Log.LogMessage("Assembly file version in file {0} replaced to {1}.", m_FileName, version.ToString());
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Log.LogErrorFromException(ex);
        return false;
      }

      return true;
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    /// <summary>
    /// Optional full path and filename to the AssemblyInfo.cs file to update File Version.
    /// </summary>
    public string FileName
    {
      get { return m_FileName; }
      set { m_FileName = value; }
    }

    /// <summary>
    /// Optional version to get build and revision numbers from.
    /// </summary>
    public string Version
    {
      get { return m_Version; }
      set { m_Version = value; }
    }
    #endregion
  }
}