Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


SourceControlClient.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru SourceControlClient.cs

Source Control helper class working on TFS current local workspace.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.TeamFoundation;
using Microsoft.TeamFoundation.Client;
using Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client;

namespace IMP.SourceControl
{
  /// <summary>
  /// Source Control helper class working on TFS current local workspace
  /// </summary>
  internal static class SourceControlClient
  {
    #region member varible and default property initialization
    private static Workspace Workspace;
    #endregion

    #region private member functions
    static SourceControlClient()
    {
      var workspaceInfo = GetCurrentWorkspace();
      Workspace = GetWorkspace(workspaceInfo);
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Update workspace with the latest version of specified item if item is not currently checked out.
    /// </summary>
    /// <param name="item">The path to the file to update.</param>
    /// <param name="recursive">Recurse to the last child.</param>
    /// <returns><c>false</c> if file is currently checked out.</returns>
    public static bool GetLatestVersion(string item, bool recursive = false)
    {
      var checkinChanges = Workspace.GetPendingChangesEnumerable(item, recursive ? RecursionType.Full : RecursionType.None);
      if (!PendingChange.IsIEnumerableEmpty(checkinChanges))
      {
        //File is checked out.
        return false;
      }

      var s = Workspace.Get(new string[] { item }, VersionSpec.Latest, recursive ? RecursionType.Full : RecursionType.None, GetOptions.Overwrite | GetOptions.GetAll);
      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Performs a check-out of the specified item.
    /// </summary>
    /// <param name="item">The path to the file to check out.</param>
    /// <param name="lockLevel">The lock level to apply to each file checked out.</param>
    /// <param name="recursive">Recurse to the last child.</param>
    /// <returns><c>false</c> if file was already checked out.</returns>
    public static bool CheckOut(string item, LockLevel lockLevel = LockLevel.Unchanged, bool recursive = false)
    {
      var checkinChanges = Workspace.GetPendingChangesEnumerable(item, recursive ? RecursionType.Full : RecursionType.None);
      if (!PendingChange.IsIEnumerableEmpty(checkinChanges))
      {
        //File is already checked out.
        return false;
      }

      Workspace.PendEdit(new string[] { item }, recursive ? RecursionType.Full : RecursionType.None, null, lockLevel, true,
            Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Common.PendChangesOptions.GetLatestOnCheckout);

      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Performs a check-in of the specified item.
    /// </summary>
    /// <param name="item">The path of the file to check in.</param>
    /// <param name="comment">Check-in comment.</param>
    /// <param name="checkinNotes">Check-in notes.</param>
    /// <param name="recursive">Recurse to the last child.</param>
    /// <returns>The result of the evaluation.</returns>
    public static CheckinEvaluationResult CheckIn(string item, string comment = null, CheckinNote checkinNotes = null, bool recursive = false, bool overridePolicyFailures = true)
    {
      var checkinChanges = Workspace.GetPendingChangesEnumerable(item, recursive ? RecursionType.Full : RecursionType.None);
      if (PendingChange.IsIEnumerableEmpty(checkinChanges))
      {
        throw new InvalidOperationException("There are no pending changes!");
      }

      var checkinOptions = CheckinEvaluationOptions.Notes | CheckinEvaluationOptions.Policies;
      var checkedWorkItems = new WorkItemCheckinInfo[0];

      var result = Workspace.EvaluateCheckin2(checkinOptions, null, checkinChanges, comment, checkinNotes, checkedWorkItems);
      if (result.Conflicts.Length > 0 || result.NoteFailures.Length > 0 || result.PolicyEvaluationException != null ||
        (result.PolicyFailures.Length > 0 && !overridePolicyFailures))
      {
        return result;
      }

      PolicyOverrideInfo policyOverrideInfo = null;
      if (result.PolicyFailures.Length > 0)
      {
        policyOverrideInfo = new PolicyOverrideInfo("PolicyFailures override!", result.PolicyFailures);
      }

      var checkInParameters = new WorkspaceCheckInParameters(checkinChanges, comment);
      checkInParameters.CheckinNotes = checkinNotes;
      checkInParameters.AssociatedWorkItems = checkedWorkItems;
      checkInParameters.PolicyOverride = policyOverrideInfo;
      Workspace.CheckIn(checkInParameters);

      return result;
    }

    /// <summary>
    /// Undo the pending changes for the specified item.
    /// </summary>
    /// <param name="item">The path to the file to check out.</param>
    /// <param name="recursive">Recurse to the last child.</param>
    public static void UndoCheckOut(string item, bool recursive = false)
    {
      Workspace.Undo(item, recursive ? RecursionType.Full : RecursionType.None);
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static WorkspaceInfo GetCurrentWorkspace()
    {
      WorkspaceInfo[] allLocalWorkspaceInfo = Workstation.Current.GetAllLocalWorkspaceInfo();
      if (allLocalWorkspaceInfo.Length == 1)
      {
        return allLocalWorkspaceInfo[0];
      }

      string currentDirectory = CurrentDirectory;
      WorkspaceInfo localWorkspaceInfo = Workstation.Current.GetLocalWorkspaceInfo(currentDirectory);
      if (localWorkspaceInfo != null)
      {
        return localWorkspaceInfo;
      }

      WorkspaceInfo[] localWorkspaceInfoRecursively = Workstation.Current.GetLocalWorkspaceInfoRecursively(currentDirectory);
      if (localWorkspaceInfoRecursively.Length != 1)
      {
        throw new InvalidOperationException("Unable to determine Workspace!");
      }

      return localWorkspaceInfoRecursively[0];
    }

    private static string CurrentDirectory
    {
      get
      {
        string currentDirectory = Environment.CurrentDirectory;
        if (currentDirectory.IndexOf('~') >= 0)
        {
          currentDirectory = System.IO.Path.GetFullPath(currentDirectory);
        }
        return currentDirectory;
      }
    }

    private static Workspace GetWorkspace(WorkspaceInfo workspaceInfo)
    {
      string tfsName = workspaceInfo.ServerUri.AbsoluteUri;
      var credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; //new System.Net.NetworkCredential(userName, password, domain);
      var projects = new TfsTeamProjectCollection(TfsTeamProjectCollection.GetFullyQualifiedUriForName(tfsName), credentials, new UICredentialsProvider());

      return workspaceInfo.GetWorkspace(projects);
    }
    #endregion
  }
}