Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


SilverlightFaultBehavior.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru SilverlightFaultBehavior.cs

Silverlight Fault behavior class.

using System;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Channels;
using System.ServiceModel.Dispatcher;
using System.ServiceModel.Description;
using System.ServiceModel.Configuration;

namespace IMP.Shared
{
  /// <summary>
  /// Silverlight Fault behavior
  /// </summary>
  internal class SilverlightFaultBehavior : BehaviorExtensionElement, IEndpointBehavior
  {
    /// <summary>
    /// Implement to pass data at runtime to bindings to support custom behavior.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint to modify.</param>
    /// <param name="endpointDispatcher">The objects that binding elements require to support the behavior.</param>
    public void ApplyDispatchBehavior(ServiceEndpoint endpoint, EndpointDispatcher endpointDispatcher)
    {
      var inspector = new SilverlightFaultMessageInspector();
      endpointDispatcher.DispatchRuntime.MessageInspectors.Add(inspector);
    }

    /// <summary>
    /// Defines the methods that enable custom inspection or modification of inbound and outbound application messages in service applications.
    /// </summary>
    public class SilverlightFaultMessageInspector : IDispatchMessageInspector
    {
      /// <summary>
      /// Called after the operation has returned but before the reply message is sent.
      /// </summary>
      /// <param name="reply">The reply message. This value is null if the operation is one way.</param>
      /// <param name="correlationState">The correlation object returned from the System.ServiceModel.Dispatcher.IDispatchMessageInspector.AfterReceiveRequest(System.ServiceModel.Channels.Message@,System.ServiceModel.IClientChannel,System.ServiceModel.InstanceContext) method.</param>
      public void BeforeSendReply(ref Message reply, object correlationState)
      {
        if (reply.IsFault)
        {
          HttpResponseMessageProperty property = new HttpResponseMessageProperty();

          //Here the response code is changed to 200.
          property.StatusCode = System.Net.HttpStatusCode.OK;
          reply.Properties[HttpResponseMessageProperty.Name] = property;
        }
      }

      /// <summary>
      /// Called after an inbound message has been received but before the message is dispatched to the intended operation.
      /// </summary>
      /// <param name="request">The request message.</param>
      /// <param name="channel">The incoming channel.</param>
      /// <param name="instanceContext">The current service instance.</param>
      /// <returns>The object used to correlate state. This object is passed back in the System.ServiceModel.Dispatcher.IDispatchMessageInspector.BeforeSendReply(System.ServiceModel.Channels.Message@,System.Object) method.</returns>
      public object AfterReceiveRequest(ref Message request, IClientChannel channel, InstanceContext instanceContext)
      {
        //Do nothing to the incoming message.
        return null;
      }
    }

    //The following methods are stubs and not relevant. 

    /// <summary>
    /// Implement to pass data at runtime to bindings to support custom behavior.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint to modify.</param>
    /// <param name="bindingParameters">The objects that binding elements require to support the behavior.</param>
    public void AddBindingParameters(ServiceEndpoint endpoint, BindingParameterCollection bindingParameters)
    {
    }

    /// <summary>
    /// Implements a modification or extension of the client across an endpoint.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint that is to be customized.</param>
    /// <param name="clientRuntime">The client runtime to be customized.</param>
    public void ApplyClientBehavior(ServiceEndpoint endpoint, ClientRuntime clientRuntime)
    {
    }

    /// <summary>
    /// Implement to confirm that the endpoint meets some intended criteria.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint to validate.</param>
    public void Validate(ServiceEndpoint endpoint)
    {
    }

    /// <summary>
    /// Gets the type of behavior.
    /// </summary>
    public override Type BehaviorType
    {
      get { return typeof(SilverlightFaultBehavior); }
    }

    /// <summary>
    /// Creates a behavior extension based on the current configuration settings.
    /// </summary>
    /// <returns>The behavior extension.</returns>
    protected override object CreateBehavior()
    {
      return new SilverlightFaultBehavior();
    }
  }
}