Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


SignCertificateConfiguration.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru SignCertificateConfiguration.cs

Configuration section to set custom Sign certificate.

using System;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace IMP.Cryptography
{
  internal class SignCertificateConfigurationSection : System.Configuration.ConfigurationSection
  {
    #region constants
    private const string cSignCertificateElementName = "signCertificate";
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    private System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection properties;
    #endregion

    #region property getters/setters
    public X509Certificate2 SignCertificate
    {
      get
      {
        var element = this.SignCertificateReference;
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(element.FindValue))
        {
          throw new System.Configuration.ConfigurationErrorsException("Sign certificate configuration is missing.");
        }

        return CertificateUtil.GetValidCertificate(element.StoreName, element.StoreLocation, element.X509FindType, element.FindValue);
      }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    protected override System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties
    {
      get
      {
        if (properties == null)
        {
          properties = new System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection 
          { 
            new System.Configuration.ConfigurationProperty(cSignCertificateElementName, 
                    typeof(System.ServiceModel.Configuration.CertificateReferenceElement), null, 
                    System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsRequired)
          };
        }

        return properties;
      }
    }

    private System.ServiceModel.Configuration.CertificateReferenceElement SignCertificateReference
    {
      get { return (System.ServiceModel.Configuration.CertificateReferenceElement)this[cSignCertificateElementName]; }
    }
    #endregion
  }

  internal static class SignCertificateConfiguration
  {
    #region property getters/setters
    public static X509Certificate2 SignCertificate
    {
      get
      {
        var configuration = (SignCertificateConfigurationSection)System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection("signCertificateConfiguration");
        if (configuration == null)
        {
          throw new System.Configuration.ConfigurationErrorsException("Configuration section 'signCertificateConfiguration' not found.");
        }

        return configuration.SignCertificate;
      }
    }
    #endregion
  }
}