Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Scheduler.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru Scheduler.cs

Class for triggering recurring Tasks.

using System;

namespace IMP.Shared
{
  internal sealed class Scheduler : IDisposable
  {
    #region delegate and events
    /// <summary>
    /// Událost pro spuštění úlohy
    /// </summary>
    public event EventHandler RunTask;
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    private System.Timers.Timer SchedulerTimer;
    private TimeSpan m_StartTime;
    private TimeSpan m_StartDelay;
    private TimeSpan m_Interval;
    private bool m_RunOnStart;
    private bool m_Enabled;

    /// <summary>
    /// Plánovaný čas dalšího spuštění úlohy nebo čas, kdy byla spuštěna aktuálně běžící úloha. Pokud scheduler neběží, vrací vlastnost hodnotu <c>null</c>.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// Vlastnost je změněna při naplánování prvního spuštění a pak vždy po dokončení úlohy. 
    /// </remarks>
    public DateTime? NextRunTime { get; private set; }
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Konstruktor instance třídy Scheduler
    /// </summary>
    public Scheduler()
    {
      this.SchedulerTimer = new System.Timers.Timer();
      this.SchedulerTimer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(SchedulerTimer_Elapsed);
      this.SchedulerTimer.AutoReset = false;

      m_Interval = TimeSpan.FromDays(1);
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Spuštění scheduleru a naplánování prvního spuštění úlohy dle nastavení <see cref="StartTime"/>, <see cref="StartDelay"/> a <see cref="RunOnStart"/>
    /// </summary>
    public void Start()
    {
      this.Enabled = true;
    }

    /// <summary>
    /// Zastavení scheduleru
    /// </summary>
    public void Stop()
    {
      this.Enabled = false;
    }

    /// <summary>
    /// Uvolnění prostředků používaných aktuálním objektem
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      Stop();
      this.SchedulerTimer.Dispose();
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    /// <summary>
    /// Posun času spouštění úlohy od 0:00:00, musí být menší než Interval
    /// </summary>
    public TimeSpan StartTime
    {
      get { return m_StartTime; }
      set
      {
        if (value < TimeSpan.Zero)
        {
          throw new ArgumentOutOfRangeException("value", "Invalid StartTime value.");
        }
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_StartTime = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Minimální doba po volání metody <see cref="Start"/>, po které může být provedeno první spuštění úlohy
    /// </summary>
    public TimeSpan StartDelay
    {
      get { return m_StartDelay; }
      set
      {
        if (value < TimeSpan.Zero)
        {
          throw new ArgumentOutOfRangeException("value", "Invalid StartDelay value.");
        }
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_StartDelay = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Interval opakovaného spouštění úlohy
    /// </summary>
    public TimeSpan Interval
    {
      get { return m_Interval; }
      set
      {
        if (value <= TimeSpan.Zero)
        {
          throw new ArgumentOutOfRangeException("value", "Invalid Interval value.");
        }
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_Interval = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// <c>true</c> pro provedení prvního spuštění úlohy ihned po uplynutí <see cref="StartDelay"/> od okamžiku zavolání metody <see cref="Start"/>
    /// </summary>
    public bool RunOnStart
    {
      get { return m_RunOnStart; }
      set
      {
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_RunOnStart = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Vrací, zda scheduler běží
    /// </summary>
    public bool Enabled
    {
      get { return m_Enabled; }
      set
      {
        if (m_Enabled != value)
        {
          if (value)
          {
            if (m_StartTime >= m_Interval)
            {
              throw new InvalidOperationException("StartTime must be smaller than Interval.");
            }

            //První spuštění v první násobek intervalu s posunem StartTime
            this.NextRunTime = DateTime.Today.Add(m_StartTime);
            Schedule(m_StartDelay);

            if (m_RunOnStart)
            {
              this.SchedulerTimer.Interval = Math.Max(m_StartDelay.TotalMilliseconds, 50);
            }
            this.SchedulerTimer.Start();
          }
          else
          {
            this.SchedulerTimer.Stop();
            this.NextRunTime = null;
          }

          m_Enabled = value;
        }
      }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private void Schedule(TimeSpan delay = default(TimeSpan))
    {
      DateTime now = DateTime.Now;
      long ticks = (now - this.NextRunTime.Value).Ticks;
      if (ticks >= 0)
      {
        this.NextRunTime = this.NextRunTime.Value.Add(TimeSpan.FromTicks(((ticks / m_Interval.Ticks) + 1) * m_Interval.Ticks));
      }

      TimeSpan dueTime = (this.NextRunTime.Value - now);
      if (dueTime < delay)
      {
        dueTime = delay;
      }
      this.SchedulerTimer.Interval = Math.Max(dueTime.TotalMilliseconds, 50);
    }

    private void SchedulerTimer_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
    {
      try
      {
        var handler = RunTask;
        if (handler != null)
        {
          handler(sender, EventArgs.Empty);
        }
      }
      finally
      {
        if (m_Enabled)
        {
          //Naplánování dalšího spuštění
          Schedule();
          this.SchedulerTimer.Start();
        }
      }
    }
    #endregion
  }
}