Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


PropertyValidator.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru PropertyValidator.cs

Helper class for Silverlight Data validation via IDataErrorInfo interface

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace SilverlightDataValidation
{
  internal class PropertyValidator
  {
    #region member varible and default property initialization
    private Dictionary<string, List<string>> m_PropertyErrors = new Dictionary<string, List<string>>();
    #endregion

    #region action methods
    public bool Validate(string propertyName, Func<bool> ruleCheck, string message, bool removeOtherErrors = true)
    {
      if (m_PropertyErrors.ContainsKey(propertyName))
      {
        //Remove error message
        m_PropertyErrors[propertyName].Remove(message);
      }

      bool value = ruleCheck();
      if (value)
      {
        if (removeOtherErrors)
        {
          m_PropertyErrors.Remove(propertyName);
        }

        if (!m_PropertyErrors.ContainsKey(propertyName))
        {
          m_PropertyErrors.Add(propertyName, new List<string>());
        }

        //Add error message
        m_PropertyErrors[propertyName].Add(message);
      }

      if (m_PropertyErrors.ContainsKey(propertyName) && m_PropertyErrors[propertyName].Count == 0)
      {
        m_PropertyErrors.Remove(propertyName);
      }

      return value;
    }

    public string GetErrors(string propertyName)
    {
      if (m_PropertyErrors.ContainsKey(propertyName))
      {
        return string.Join(Environment.NewLine, m_PropertyErrors[propertyName]);
      }

      return null;
    }
    #endregion
  }
}