Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


NotificationServiceHostFactory.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru NotificationServiceHostFactory.cs

WCF Service host factory class for Silverlight Polling Duplex WCF NotificationService.

using System;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.ServiceModel.Channels;
using System.ServiceModel.Description;

namespace SilverlightDuplexSample.Web
{
  public class NotificationServiceHostFactory : ServiceHostFactoryBase
  {
    public override ServiceHostBase CreateServiceHost(string constructorString, Uri[] baseAddresses)
    {
      return new NotificationServiceHost(baseAddresses);
    }
  }

  internal class NotificationServiceHost : ServiceHost
  {
    public NotificationServiceHost(params System.Uri[] addresses)
    {
      base.InitializeDescription(typeof(NotificationService), new UriSchemeKeyedCollection(addresses));
      base.Description.Behaviors.Add(new ServiceMetadataBehavior() { HttpGetEnabled = true });
    }

    protected override void InitializeRuntime()
    {
      //Add an endpoint for the given service contract.
      this.AddServiceEndpoint(typeof(INotificationService),
        new PollingDuplexHttpBinding()
          {
            DuplexMode = PollingDuplexMode.MultipleMessagesPerPoll,
            MaxOutputDelay = TimeSpan.FromSeconds(1)
          },
        "");

      //this.AddServiceEndpoint(typeof(INotificationService),
      //  new CustomBinding(new PollingDuplexBindingElement() { DuplexMode = PollingDuplexMode.MultipleMessagesPerPoll, MaxOutputDelay = TimeSpan.FromSeconds(1) },
      //           new BinaryMessageEncodingBindingElement(),
      //           new HttpTransportBindingElement() { TransferMode = TransferMode.StreamedResponse }),
      //  "");

      //Add a metadata endpoint.
      this.AddServiceEndpoint(typeof(IMetadataExchange),
        MetadataExchangeBindings.CreateMexHttpBinding(),
        "mex");

      base.InitializeRuntime();
    }
  }
}