Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


LoggerBuildEngine.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru LoggerBuildEngine.cs

Logger MSBuild BuildEngine for testing class.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Build.Framework;

namespace IMP.CustomBuildTasks
{
  internal enum MessageType
  {
    Message = 0,
    Warning,
    Error,
    Custom
  }

  internal class LogMessageEventArgs : EventArgs
  {
    public string Message { get; private set; }
    public MessageType Type { get; private set; }

    public LogMessageEventArgs(string message)
    {
      this.Message = message;
      this.Type = MessageType.Message;
    }

    public LogMessageEventArgs(string message, MessageType type)
    {
      this.Message = message;
      this.Type = type;
    }
  }

  /// <summary>
  /// Logger BuildEngine for testing 
  /// </summary>
  public class LoggerBuildEngine : IBuildEngine
  {
    #region delegates and events
    internal event EventHandler<LogMessageEventArgs> LogMessage;
    #endregion

    #region action methods
    public void LogCustomEvent(CustomBuildEventArgs e)
    {
      OnLogMessage(e.Message, MessageType.Custom);
    }

    public void LogErrorEvent(BuildErrorEventArgs e)
    {
      OnLogMessage(e.Message, MessageType.Error);
    }

    public void LogWarningEvent(BuildWarningEventArgs e)
    {
      OnLogMessage(e.Message, MessageType.Warning);
    }

    public void LogMessageEvent(BuildMessageEventArgs e)
    {
      OnLogMessage(e.Message, MessageType.Message);
    }

    public bool BuildProjectFile(string projectFileName, string[] targetNames, IDictionary globalProperties, IDictionary targetOutputs)
    {
      return false;
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    public bool ContinueOnError
    {
      get { return false; }
    }

    public string ProjectFileOfTaskNode
    {
      get { return string.Empty; }
    }

    public int LineNumberOfTaskNode
    {
      get { return 0; }
    }

    public int ColumnNumberOfTaskNode
    {
      get { return 0; }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private void OnLogMessage(string message, MessageType type)
    {
      if (LogMessage != null)
      {
        LogMessage(this, new LogMessageEventArgs(message, type));
      }
    }
    #endregion
  }
}