Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


ICommonDialog.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru ICommonDialog.cs

Interfaces for Common Dialogs.

using System;

namespace IMP.Windows
{
  /// <summary>
  /// Specifies identifiers to indicate the return value of a CommonFileDialog dialog.
  /// </summary>
  public enum CommonDialogResult
  {
    /// <summary>
    /// The dialog box return value is OK (usually sent from a button labeled OK or Save).
    /// </summary>
    OK = 1,
    /// <summary>
    /// The dialog box return value is Cancel (usually sent from a button labeled Cancel).
    /// </summary>
    Cancel = 2
  }

  interface ICommonDialog
  {
    /// <summary>
    /// Runs the dialog with a default owner.
    /// </summary>
    /// <returns>CommonFileDialogResult.OK if the user clicks OK in the dialog; otherwise, CommonFileDialogResult.Cancel.</returns>
    CommonDialogResult ShowDialog();

    /// <summary>
    /// Runs the dialog with the specified owner.
    /// </summary>
    /// <param name="ownerWindowHandle">Window handle of any top-level window that will own the modal dialog box.</param>
    /// <returns>CommonFileDialogResult.OK if the user clicks OK in the dialog; otherwise, CommonFileDialogResult.Cancel.</returns>
    CommonDialogResult ShowDialog(IntPtr ownerWindowHandle);
  }
}