Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


ExceptionExtensions.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru ExceptionExtensions.cs

Class that contains Exception extension methods.

using System;

namespace IMP.Shared
{
  internal static class ExceptionExtensions
  {
    #region action methods
    public static Exception SetAsyncStackTrace(this Exception ex, string asyncStackTrace)
    {
      if (ex == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("ex");
      }

      ex.Data.Add("AsyncStackTrace", asyncStackTrace);
      return ex;
    }

    public static string FormatExceptionInfo(this Exception ex)
    {
      if (ex == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("ex");
      }

      var sb = new System.Text.StringBuilder();

      sb.Append(ex.GetType().FullName);
      if (!string.IsNullOrEmpty(ex.Message))
      {
        sb.Append(": ");
        sb.Append(ex.Message);
      }
      var detail = TryGetExceptionDetail(ex);
      if (detail != null)
      {
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append("---> ");
        sb.Append(detail.FormatExceptionInfo());
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append("  --- End of remote service exception stack trace ---");
      }
      if (ex.InnerException != null)
      {
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append("---> ");
        sb.Append(ex.InnerException.FormatExceptionInfo());
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append("  --- End of inner exception stack trace ---");
      }

      string stackTrace = (string)ex.Data["AsyncStackTrace"] ?? ex.StackTrace;
      if (stackTrace != null)
      {
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append(stackTrace);
      }

      return sb.ToString();
    }

    public static string FormatExceptionInfo(this System.ServiceModel.ExceptionDetail detail)
    {
      var sb = new System.Text.StringBuilder();

      sb.Append(detail.Type);
      if (!string.IsNullOrEmpty(detail.Message))
      {
        sb.Append(": ");
        sb.Append(detail.Message);
      }
      if (detail.InnerException != null)
      {
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append("---> ");
        sb.Append(detail.InnerException.FormatExceptionInfo());
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append("  --- End of inner exception stack trace ---");
      }
      if (detail.StackTrace != null)
      {
        sb.Append(Environment.NewLine);
        sb.Append(detail.StackTrace);
      }

      return sb.ToString();
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static System.ServiceModel.ExceptionDetail TryGetExceptionDetail(Exception ex)
    {
      if (!(ex is System.ServiceModel.FaultException))
      {
        return null;
      }

      Type exceptionType = ex.GetType();
      while (exceptionType != null)
      {
        if (exceptionType.IsGenericType && exceptionType.GetGenericTypeDefinition() == typeof(System.ServiceModel.FaultException<>))
        {
          var property = exceptionType.GetProperty("Detail");
          return property.GetValue(ex, null) as System.ServiceModel.ExceptionDetail;
        }

        exceptionType = exceptionType.BaseType;
      }
      return null;
    }
    #endregion
  }
}