Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


EventLogLogger.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru EventLogLogger.cs

Log messages to Event Log.

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Diagnostics;
using System.Collections.Generic;

namespace IMP.Shared
{
  #region public enum declarations
  /// <summary>
  /// Důležitost logované zprávy
  /// </summary>
  public enum VerbosityLevel
  {
    /// <summary>
    /// Vysoká (například zápis do eventlogu)
    /// </summary>
    HighImportance = 1,
    /// <summary>
    /// Standardní
    /// </summary>
    Normal,
    /// <summary>
    /// Trace (například zápis pouze do trace)
    /// </summary>
    Trace
  }

  /// <summary>
  /// Typ logované zprávy
  /// </summary>
  public enum EntryType
  {
    /// <summary>
    /// Informace
    /// </summary>
    Information = 1,
    /// <summary>
    /// Varování
    /// </summary>
    Warning,
    /// <summary>
    /// Chyba
    /// </summary>
    Error
  }
  #endregion

  /// <summary>
  /// Interface třídy implementující zápis do logu
  /// </summary>
  public interface ILogger
  {
    #region action methods
    /// <summary>
    /// Zápis zprávy do logu
    /// </summary>
    /// <param name="message">Text zprávy</param>
    /// <param name="level">Důležitost zprávy</param>
    /// <param name="type">Typ zprávy</param>
    void WriteLine(string message, VerbosityLevel level = VerbosityLevel.Normal, EntryType type = EntryType.Information);
    #endregion
  }

  /// <summary>
  /// Základní třída pro třídy implementující zápis do logu
  /// </summary>
  public abstract class AbstractLogger : ILogger
  {
    #region member varible and default property initialization
    /// <summary>
    /// Úrověň důležitosti logovaných zpráv
    /// </summary>
    protected VerbosityLevel Verbosity { get; set; }
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Konstruktor třídy <see cref="AbstractLogger"/>
    /// </summary>
    protected AbstractLogger()
    {
      this.Verbosity = VerbosityLevel.Trace;
    }

    /// <summary>
    /// Konstruktor třídy <see cref="AbstractLogger"/>
    /// </summary>
    /// <param name="verbosity">Úrověň důležitosti logovaných zpráv</param>
    protected AbstractLogger(VerbosityLevel verbosity)
    {
      this.Verbosity = verbosity;
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Zápis zprávy do logu
    /// </summary>
    /// <param name="message">Text zprávy</param>
    /// <param name="level">Důležitost zprávy</param>
    /// <param name="type">Typ zprávy</param>
    public void WriteLine(string message, VerbosityLevel level = VerbosityLevel.Normal, EntryType type = EntryType.Information)
    {
      if (message == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("message");
      }

      if (this.IsVerbosityAtLeast(level))
      {
        this.OnWriteLine(message, level, type);
      }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    /// <summary>
    /// Implementace zápisu zprávy
    /// </summary>
    /// <param name="message">Text zprávy</param>
    /// <param name="level">Důležitost zprávy</param>
    /// <param name="type">Typ zprávy</param>
    protected abstract void OnWriteLine(string message, VerbosityLevel level, EntryType type);

    private bool IsVerbosityAtLeast(VerbosityLevel checkVerbosity)
    {
      return this.Verbosity >= checkVerbosity;
    }
    #endregion
  }

  /// <summary>
  /// Zápis zpráv do event logu
  /// </summary>
  public class EventLogLogger : AbstractLogger
  {
    #region member varible and default property initialization
    /// <summary>
    /// Zdroj zpráv zapisovaných do event logu
    /// </summary>
    public string Source { get; set; }

    /// <summary>
    /// Hlavička zpráv zapisovaných do event logu
    /// </summary>
    public string EntryHeader { get; set; }
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Konstruktor třídy <see cref="EventLogLogger"/>
    /// </summary>
    public EventLogLogger()
    {
      this.Source = GetDefaultSourceName();
      this.Verbosity = VerbosityLevel.HighImportance;
    }

    /// <summary>
    /// Konstruktor třídy <see cref="EventLogLogger"/>
    /// </summary>
    /// <param name="verbosity">Úrověň důležitosti logovaných zpráv</param>
    public EventLogLogger(VerbosityLevel verbosity)
    {
      this.Source = GetDefaultSourceName();
      this.Verbosity = verbosity;
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Implementace zápisu zprávy
    /// </summary>
    /// <param name="message">Text zprávy</param>
    /// <param name="level">Důležitost zprávy</param>
    /// <param name="type">Typ zprávy</param>
    protected override void OnWriteLine(string message, VerbosityLevel level, EntryType type)
    {
      EventLogEntryType entryType;

      switch (type)
      {
        case EntryType.Error:
          entryType = EventLogEntryType.Error;
          break;
        case EntryType.Warning:
          entryType = EventLogEntryType.Warning;
          break;
        default:
          entryType = EventLogEntryType.Information;
          break;
      }

      EventLog.WriteEntry(this.Source, TrimMessage((string.IsNullOrEmpty(this.EntryHeader) ? "" : this.EntryHeader + Environment.NewLine) + message, this.Source.Length), entryType);
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static string TrimMessage(string message, int sourceLength)
    {
      int maxLength = 31894 - sourceLength;
      const int endLines = 20;

      if (message.Length <= maxLength)
      {
        return message;
      }

      var lines = ReadLines(message).ToList();
      var sb = new System.Text.StringBuilder();

      sb.AppendLine();
      sb.AppendLine("----Část této zprávy je na tomto místě vynechána----");
      for (int i = lines.Count - endLines - 1; i < lines.Count; i++)
      {
        sb.AppendLine();
        sb.Append(lines[i]);
      }

      int index = 0;
      foreach (var line in lines)
      {
        if (sb.Length + line.Length > maxLength)
        {
          break;
        }
        sb.Insert(index, line);
        index += line.Length;
        sb.Insert(index, Environment.NewLine);
        index += Environment.NewLine.Length;
      }

      return sb.ToString();
    }

    private static IEnumerable<string> ReadLines(string s)
    {
      using (var reader = new StringReader(s))
      {
        while (true)
        {
          string line = reader.ReadLine();
          if (line == null)
          {
            break;
          }
          yield return line;
        }
      }
    }

    private static string GetDefaultSourceName()
    {
      var assembly = System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly() ?? System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();

      return assembly.GetName().Name;
    }
    #endregion
  }
}