Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


EnumerableReader.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru EnumerableReader.cs

Class that allows access to any IEnumerable source in reader-based API.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace System.Collections.Generic
{
  internal static class EnumerableReaderExtensions
  {
    #region action methods
    public static EnumerableReader<TSource> GetEnumerableReader<TSource>(this IEnumerable<TSource> source)
    {
      return new EnumerableReader<TSource>(source);
    }
    #endregion
  }

  internal class EnumerableReader<TSource> : IDisposable
  {
    #region member varible and default property initialization
    private IEnumerator<TSource> enumerator;
    #endregion

    #region constructors and destructors
    internal EnumerableReader(IEnumerable<TSource> source)
    {
      if (source == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("source");
      }

      var enumerator = source.GetEnumerator();
      bool isEmpty;
      try
      {
        isEmpty = !enumerator.MoveNext();
      }
      catch
      {
        enumerator.Dispose();
        throw;
      }

      if (isEmpty)
      {
        enumerator.Dispose();
        return;
      }

      this.enumerator = enumerator;
    }
    #endregion

    #region action methods
    public TSource GetPeekIf(Func<TSource, bool> predicate)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }

      return (this.enumerator == null || !predicate(this.enumerator.Current)) ? default(TSource) : this.enumerator.Current;
    }

    public TResult GetPeekIf<TResult>(Func<TSource, bool> predicate, Func<TSource, TResult> resultSelector)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }
      if (resultSelector == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("resultSelector");
      }

      return (this.enumerator == null || !predicate(this.enumerator.Current)) ? default(TResult) : resultSelector(this.enumerator.Current);
    }

    public TResult GetPeek<TResult>(Func<TSource, TResult> resultSelector)
    {
      if (resultSelector == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("resultSelector");
      }

      return (this.enumerator == null) ? default(TResult) : resultSelector(this.enumerator.Current);
    }

    public TSource ReadIf(Func<TSource, bool> predicate)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }

      if (this.enumerator == null || !predicate(this.enumerator.Current))
      {
        return default(TSource);
      }

      TSource result = this.enumerator.Current;

      if (!this.enumerator.MoveNext())
      {
        Close();
      }

      return result;
    }

    public TResult ReadIf<TResult>(Func<TSource, bool> predicate, Func<TSource, TResult> resultSelector)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }
      if (resultSelector == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("resultSelector");
      }

      if (this.enumerator == null || !predicate(this.enumerator.Current))
      {
        return default(TResult);
      }

      TResult result = resultSelector(this.enumerator.Current);

      if (!this.enumerator.MoveNext())
      {
        Close();
      }

      return result;
    }

    public IEnumerable<TSource> ReadWhile(Func<TSource, bool> predicate)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }

      return ReadWhileIterator(predicate);
    }

    public TSource SkipWhile(Func<TSource, bool> predicate)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }

      if (this.enumerator == null)
      {
        return default(TSource);
      }

      while (predicate(this.enumerator.Current))
      {
        if (!this.enumerator.MoveNext())
        {
          Close();
          return default(TSource);
        }
      }

      return this.enumerator.Current;
    }

    public TResult SkipWhile<TResult>(Func<TSource, bool> predicate, Func<TSource, TResult> resultSelector)
    {
      if (predicate == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("predicate");
      }
      if (resultSelector == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("resultSelector");
      }

      if (this.enumerator == null)
      {
        return default(TResult);
      }

      while (predicate(this.enumerator.Current))
      {
        if (!this.enumerator.MoveNext())
        {
          Close();
          return default(TResult);
        }
      }

      return resultSelector(enumerator.Current);
    }

    public void Close()
    {
      if (this.enumerator != null)
      {
        this.enumerator.Dispose();
        this.enumerator = null;
      }
    }

    void IDisposable.Dispose()
    {
      Close();
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    public TSource Peek
    {
      get
      {
        if (this.enumerator == null)
        {
          return default(TSource);
        }

        return this.enumerator.Current;
      }
    }

    public bool IsClosed
    {
      get { return this.enumerator == null; }
    }
    #endregion
  
    #region private member functions
    private IEnumerable<TSource> ReadWhileIterator(Func<TSource, bool> predicate)
    {
      if (this.enumerator == null)
      {
        yield break;
      }

      while (predicate(this.enumerator.Current))
      {
        yield return this.enumerator.Current;

        if (!this.enumerator.MoveNext())
        {
          Close();
          yield break;
        }
      }
    }
    #endregion
  }
}