Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


DynamicConverter.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru DynamicConverter.cs

Class that allows to perform a cast of any value type to the specific type without inserting boxing/unboxing operations.

using System;
using System.Linq.Expressions;

namespace IMP.Shared
{
  internal static class DynamicConverter<TTo>
  {
    #region member types definition
    private static class ConverterFrom<TFrom>
    {
      #region member varible and default property initialization
      internal static readonly Func<TFrom, TTo> s_Converter = CreateExpression<TFrom, TTo>(value => Expression.Convert(value, typeof(TTo)));
      #endregion

      #region private member functions
      /// <summary>
      /// Create a function delegate representing an operation
      /// </summary>
      /// <typeparam name="T">The parameter type</typeparam>
      /// <typeparam name="TResult">The return type</typeparam>
      /// <param name="body">Body factory</param>
      /// <returns>Compiled function delegate</returns>
      private static Func<T, TResult> CreateExpression<T, TResult>(Func<ParameterExpression, Expression> body)
      {
        var param = Expression.Parameter(typeof(T), "value");
        try
        {
          return Expression.Lambda<Func<T, TResult>>(body(param), param).Compile();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          string msg = ex.Message;  //avoid capture of ex itself
          return _ => { throw new InvalidOperationException(msg); };
        }
      }
      #endregion
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Performs a conversion between the given types; this will throw
    /// an InvalidOperationException if the type T does not provide a suitable cast, or for
    /// Nullable&lt;TInner&gt; if TInner does not provide this cast.
    /// </summary>
    public static TTo Convert<TFrom>(TFrom valueToConvert)
    {
      return ConverterFrom<TFrom>.s_Converter(valueToConvert);
    }
    #endregion
  }
}