Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


ClaimsPrincipalExtensions.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru ClaimsPrincipalExtensions.cs

Class that contains IClaimsIdentity and IPrincipal extension methods.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Principal;

namespace Microsoft.IdentityModel.Claims
{
  /// <summary>
  /// Class that contains <see cref="IClaimsIdentity"/> and <see cref="IPrincipal"/> extension methods.
  /// </summary>
  public static class ClaimsPrincipalExtensions
  {
    #region action methods
    /// <summary>
    /// Retrieves all of the claims that are matched by the specified predicate.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <param name="match">The function that performs the matching logic.</param>
    /// <returns>The matching claims.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/> or <paramref name="match"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static IEnumerable<Claim> FindAll(this IPrincipal principal, Predicate<Claim> match)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }
      if (match == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("match");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      var list = new List<Claim>();
      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        foreach (Claim claim in identity.FindAll(match))
        {
          list.Add(claim);
        }
      }
      return list.AsReadOnly();
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves all or the claims that have the specified claim type.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <param name="type">The claim type against which to match claims.</param>
    /// <returns>The matching claims.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/> or <paramref name="type"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static IEnumerable<Claim> FindAll(this IPrincipal principal, string type)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      var list = new List<Claim>();
      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        foreach (Claim claim in identity.FindAll(type))
        {
          list.Add(claim);
        }
      }
      return list.AsReadOnly();
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves the first claim that is matched by the specified predicate.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <param name="match">The function that performs the matching logic.</param>
    /// <returns>The first matching claim or <c>null</c> if no match is found.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/> or <paramref name="match"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static Claim FindFirst(this IPrincipal principal, Predicate<Claim> match)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }
      if (match == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("match");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        var claim = identity.FindFirst(match);
        if (claim != null)
        {
          return claim;
        }
      }
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves the first claim with the specified claim type.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <param name="type">The claim type to match.</param>
    /// <returns>The first matching claim or <c>null</c> if no match is found.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/> or <paramref name="type"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static Claim FindFirst(this IPrincipal principal, string type)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        var claim = identity.FindFirst(type);
        if (claim != null)
        {
          return claim;
        }
      }
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Determines whether any of the claims identities associated with this claims principal contains a claim that is matched by the specified predicate.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <param name="match">The function that performs the matching logic.</param>
    /// <returns><c>true</c> if a matching claim exists; otherwise, <c>false</c>.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/> or <paramref name="match"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static bool HasClaim(this IPrincipal principal, Predicate<Claim> match)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }
      if (match == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("match");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        if (identity.HasClaim(match))
        {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Determines whether any of the claims identities associated with this claims principal contains a claim with the specified claim type and value.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <param name="type">The type of the claim to match.</param>
    /// <param name="value">The value of the claim to match.</param>
    /// <returns><c>true</c> if a matching claim exists; otherwise, <c>false</c>.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/>, <paramref name="type"/> or <paramref name="value"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static bool HasClaim(this IPrincipal principal, string type, string value)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }
      if (value == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("value");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        if (identity.HasClaim(type, value))
        {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Returns a collection that contains all of the claims from all of the claims identities associated with this claims principal.
    /// </summary>
    /// <param name="principal"><see cref="IPrincipal"/> principal object.</param>
    /// <returns>The claims associated with this principal.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="principal"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static IEnumerable<Claim> Claims(this IPrincipal principal)
    {
      if (principal == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("principal");
      }

      var claimsPrincipal = ClaimsPrincipal.CreateFromPrincipal(principal);

      foreach (var identity in claimsPrincipal.Identities)
      {
        if (identity.Claims != null)
        {
          foreach (Claim claim in identity.Claims)
          {
            yield return claim;
          }
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves all of the claims that are matched by the specified predicate.
    /// </summary>
    /// <param name="identity"><see cref="IClaimsIdentity"/> identity object.</param>
    /// <param name="match">The function that performs the matching logic.</param>
    /// <returns>The matching claims. The list is read-only.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="identity"/> or <paramref name="match"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static IEnumerable<Claim> FindAll(this IClaimsIdentity identity, Predicate<Claim> match)
    {
      if (identity == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("identity");
      }
      if (match == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("match");
      }

      var list = new List<Claim>();
      if (identity.Claims != null)
      {
        foreach (Claim claim in identity.Claims)
        {
          if (match(claim))
          {
            list.Add(claim);
          }
        }
      }
      return list.AsReadOnly();
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves all of the claims that have the specified claim type.
    /// </summary>
    /// <param name="identity"><see cref="IClaimsIdentity"/> identity object.</param>
    /// <param name="type">The claim type against which to match claims.</param>
    /// <returns>The matching claims. The list is read-only.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="identity"/> or <paramref name="type"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static IEnumerable<Claim> FindAll(this IClaimsIdentity identity, string type)
    {
      if (identity == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("identity");
      }
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }

      var list = new List<Claim>();
      if (identity.Claims != null)
      {
        foreach (Claim claim in identity.Claims)
        {
          if (string.Equals(claim.ClaimType, type, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            list.Add(claim);
          }
        }
      }
      return list.AsReadOnly();
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves the first claim that is matched by the specified predicate.
    /// </summary>
    /// <param name="identity"><see cref="IClaimsIdentity"/> identity object.</param>
    /// <param name="match">The function that performs the matching logic.</param>
    /// <returns>The first matching claim or <c>null</c> if no match is found.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="identity"/> or <paramref name="match"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static Claim FindFirst(this IClaimsIdentity identity, Predicate<Claim> match)
    {
      if (identity == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("identity");
      }
      if (match == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("match");
      }

      if (identity.Claims == null)
      {
        return null;
      }

      foreach (Claim claim in identity.Claims)
      {
        if (match(claim))
        {
          return claim;
        }
      }
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves the first claim with the specified claim type.
    /// </summary>
    /// <param name="identity"><see cref="IClaimsIdentity"/> identity object.</param>
    /// <param name="type">The claim type to match.</param>
    /// <returns>The first matching claim or <c>null</c> if no match is found.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="identity"/> or <paramref name="type"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static Claim FindFirst(this IClaimsIdentity identity, string type)
    {
      if (identity == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("identity");
      }
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }

      if (identity.Claims == null)
      {
        return null;
      }

      foreach (Claim claim in identity.Claims)
      {
        if (string.Equals(claim.ClaimType, type, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          return claim;
        }
      }
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Determines whether this claims identity has a claim that is matched by the specified predicate.
    /// </summary>
    /// <param name="identity"><see cref="IClaimsIdentity"/> identity object.</param>
    /// <param name="match">The function that performs the matching logic.</param>
    /// <returns><c>true</c> if a matching claim exists; otherwise, <c>false</c>.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="identity"/> or <paramref name="match"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static bool HasClaim(this IClaimsIdentity identity, Predicate<Claim> match)
    {
      if (identity == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("identity");
      }
      if (match == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("match");
      }

      if (identity.Claims == null)
      {
        return false;
      }

      foreach (Claim claim in identity.Claims)
      {
        if (match(claim))
        {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Determines whether this claims identity has a claim with the specified claim type and value.
    /// </summary>
    /// <param name="identity"><see cref="IClaimsIdentity"/> identity object.</param>
    /// <param name="type">The type of the claim to match.</param>
    /// <param name="value">The value of the claim to match.</param>
    /// <returns><c>true</c> if a match is found; otherwise, <c>false</c>.</returns>
    /// <exception cref="ArgumentNullException">Throw when <paramref name="identity"/>, <paramref name="type"/> or <paramref name="value"/> is <c>null</c> reference.</exception>
    public static bool HasClaim(this IClaimsIdentity identity, string type, string value)
    {
      if (identity == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("identity");
      }
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }
      if (value == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("value");
      }

      if (identity.Claims == null)
      {
        return false;
      }

      foreach (Claim claim in identity.Claims)
      {
        if (string.Equals(claim.ClaimType, type, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) && string.Equals(claim.Value, value, StringComparison.Ordinal))
        {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }
    #endregion
  }
}