Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


BootstrapSiteMapPath.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru BootstrapSiteMapPath.cs

ASP.NET SiteMapPath class to create Bootstrap Breadcrumb komponent for sitemap defined in Web.sitemap.

[DefaultProperty("Text")]
[ToolboxData("<{0}:BootstrapSiteMapPath runat=server></{0}:BootstrapSiteMapPath>")]
public class BootstrapSiteMapPath : SiteMapPath
{
  public BootstrapSiteMapPath()
  {
    this.PathSeparator = null;
    this.RenderCurrentNodeAsLink = false;
    ShowToolTips = false;
  }

  protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
  {
    var node = this.Provider.CurrentNode;
    var nodes = new Stack<SiteMapNode>();

    for (var currentNode = node; currentNode != null; currentNode = currentNode.ParentNode)
    {
      nodes.Push(currentNode);
    }

    var sb = new System.Text.StringBuilder();

    sb.AppendLine(@"<ul class=""breadcrumb"" " + this.CssClass + ">");

    foreach (var currentNode in nodes)
    {
      if (currentNode.Url == this.Provider.CurrentNode.Url)
      {
        sb.AppendLine(@"<li class=""active"">" + currentNode.Title + "</li>");
      }
      else
      {
        sb.AppendLine(@"<li><a href=""" + currentNode.Url + @""">" + currentNode.Title + "</a></li>");
      }
    }

    sb.AppendLine(@"</ul>");

    writer.Write(sb.ToString());
  }
}