Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AssemblyInfoHelper.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru AssemblyInfoHelper.cs

Helper class to update FileVersion in AssemblyInfo.cs file.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using IMP.Shared;

namespace IMP.CustomBuildTasks
{
  internal static class AssemblyInfoHelper
  {
    #region action methods
    public static string GetAssemblyInfoFileName(string projectFileName)
    {
      if (projectFileName == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("projectFileName");
      }
      if (projectFileName.Length == 0)
      {
        throw new ArgumentException("projectFileName is empty.", "projectFileName");
      }

      //Get AssemblyInfo.cs file name from project file
      var fileInfo = new System.IO.FileInfo(projectFileName);
      string fileName = System.IO.Path.Combine(fileInfo.DirectoryName, @"Properties\AssemblyInfo.cs");
      if (!System.IO.File.Exists(fileName))
      {
        fileName = System.IO.Path.Combine(fileInfo.DirectoryName, @"AssemblyInfo.cs");
      }

      return fileName;
    }

    public static Version UpdateFileVersion(string assemblyInfoFileName, Version buildAndRevision = null)
    {
      //Load the file
      Encoding fileEncoding;
      string content;
      using (StreamReader reader = new StreamReader(assemblyInfoFileName, Encoding.Default))
      {
        content = reader.ReadToEnd();
        fileEncoding = reader.CurrentEncoding;
      }

      Version version = ReplaceAssemblyFileVersion(ref content, buildAndRevision);
      if (version == null)
      {
        return null;
      }

      //Ensure that the file is writeable
      FileAttributes fileAttributes = File.GetAttributes(assemblyInfoFileName);
      File.SetAttributes(assemblyInfoFileName, fileAttributes & ~FileAttributes.ReadOnly);

      //Save to file
      File.WriteAllText(assemblyInfoFileName, content, fileEncoding);

      //Restore the file's original attributes
      File.SetAttributes(assemblyInfoFileName, fileAttributes);

      return version;
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static Version ReplaceAssemblyFileVersion(ref string content, Version buildAndRevision)
    {
      //Find AssemblyFileVersion
      int index = content.IndexOf("AssemblyFileVersion(\"");
      if (index == -1)
      {
        return null;
      }

      index += "AssemblyFileVersion(\"".Length;
      int endIndex = content.IndexOf("\")", index);

      Version version = new Version(1, 0, 0, 0);
      string versionString = content.Substring(index, endIndex - index);
      if (!string.IsNullOrEmpty(versionString))
      {
        version = new Version(versionString);
      }

      if (buildAndRevision == null)
      {
        //Get major and minor from AssemblyFileVersion and generate build and revision numbers.
        version = version.GetCurrentBuildVersion();
      }
      else
      {
        //Get major and minor from AssemblyFileVersion and build and revision numbers from buildAndRevision.
        version = new Version(version.Major, version.Minor, buildAndRevision.Build, buildAndRevision.Revision);
      }

      //Perform version replacement
      content = content.Substring(0, index) + version.ToString() + content.Substring(endIndex);

      return version;
    }
    #endregion
  }
}