Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AdjacentGroupingExtensions.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru AdjacentGroupingExtensions.cs

Provides the WithAdjacentGrouping extension method with custom implementation of the LINQ GroupBy method, which groups only adjacent elements of the input sequence.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace IMP.Shared
{
  internal interface IAdjacentGroupingSource<TSource> : IEnumerable<TSource> { }

  internal static class AdjacentGroupingExtensions
  {
    #region member types definition
    private class AdjacentGroupingSource<TSource> : IAdjacentGroupingSource<TSource>
    {
      #region member varible and default property initialization
      private IEnumerable<TSource> source;
      #endregion

      #region constructors and destructors
      internal AdjacentGroupingSource(IEnumerable<TSource> source)
      {
        this.source = source;
      }
      #endregion

      #region action methods
      public IEnumerator<TSource> GetEnumerator()
      {
        return source.GetEnumerator();
      }

      System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
      {
        return source.GetEnumerator();
      }
      #endregion
    }

    private class Grouping<TKey, TElement> : IGrouping<TKey, TElement>
    {
      #region member varible and default property initialization
      public TKey Key { get; private set; }

      internal List<TElement> Elements { get; private set; }
      #endregion

      #region constructors and destructors
      internal Grouping(TKey key)
      {
        this.Key = key;
        this.Elements = new List<TElement>();
      }
      #endregion

      #region action methods
      public IEnumerator<TElement> GetEnumerator()
      {
        return this.Elements.GetEnumerator();
      }

      System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
      {
        return this.Elements.GetEnumerator();
      }
      #endregion
    }
    #endregion

    #region action methods
    public static IAdjacentGroupingSource<TSource> WithAdjacentGrouping<TSource>(this IEnumerable<TSource> source)
    {
      if (source == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("source");
      }

      return new AdjacentGroupingSource<TSource>(source);
    }

    public static IEnumerable<IGrouping<TKey, TSource>> GroupBy<TSource, TKey>(this IAdjacentGroupingSource<TSource> source, Func<TSource, TKey> keySelector, IEqualityComparer<TKey> comparer = null)
    {
      if (source == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("source");
      }
      if (keySelector == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("keySelector");
      }

      return AdjacentGroupingEnumerable(source, keySelector, comparer);
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static IEnumerable<IGrouping<TKey, TSource>> AdjacentGroupingEnumerable<TSource, TKey>(IAdjacentGroupingSource<TSource> source, Func<TSource, TKey> keySelector, IEqualityComparer<TKey> comparer)
    {
      if (comparer == null)
      {
        comparer = EqualityComparer<TKey>.Default;
      }

      using (var en = source.GetEnumerator())
      {
        if (en.MoveNext())
        {
          var currentGroup = new Grouping<TKey, TSource>(keySelector(en.Current));
          currentGroup.Elements.Add(en.Current);

          while (en.MoveNext())
          {
            //Test whether current element starts a new group
            TKey newKey = keySelector(en.Current);

            if (!comparer.Equals(newKey, currentGroup.Key))
            {
              //Yield the previous group and start next one
              yield return currentGroup;
              currentGroup = new Grouping<TKey, TSource>(newKey);
            }

            //Add element to the current group
            currentGroup.Elements.Add(en.Current);
          }

          //Yield the last group of sequence
          yield return currentGroup;
        }
      }
    }
    #endregion
  }
}